Ubezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej
Pamiętaj również o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa domowego - szczególnie, gdy jeździsz rowerem lub posiadasz zwierzęta domowe. Ten rodzaj zabezpieczenia nabiera coraz większego znaczenia w nowej rzeczywistości prawnej, gdzie poszkodowani mogą skarżyć właścicieli zwierząt, rowerów i liczyć na wysokie sumy pieniędzy zasądzone przez sądy. Oczywiście powyższy przykład nie wyczerpuje katalogu zdarzeń objętych taką ochroną, ale oddaje istotę. Mamy ofertę dla ponad 20 zawodów, które są objęte obowiązkowym OC między innymi : architektów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, czynności agencyjnych biur podróży itd. Oczywiście są też zawody, które budzą coraz większe zainteresowanie objęciem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: nauczyciele, lekarze, księgowi itp. Nasi doradcy poinformują o wszystkich możliwościach.
Ceny surowców
Nie udało się pobrać cen surowców.
Since 2011
+48 790 200 679